ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

گزارش عملکرد آلیار

در عصر ارتباطـات و فنـاوری، بـا توجـه بـه گسـترش روزافـزون فعالیت هـای اینترنتـی، فضـا بـرای کسـب وکار پیرامـون اینترنـت نیز افزایـش یافتـه اسـت. افـراد ایـن روش خریـد را بیشـتر منطبـق بر شـرایط زندگـی مـدرن خـود می بیننـد. امـروزه بـا وجـود مشـغله هـای زیـاد، بدسـت آوردن اوقـات فراغـت بسـیار گرانبهاسـت. افراد در برنامه ریزی اوقات فراغتشان دیگر زمانی برای رفتن به مراکز خرید و مسافت های طولانی ندارند.
باوجـود اینکـه سـایت های فـراوان در حـوزه فـروش آنلایـن در سراسـر ایـران وجـود دارد، امـا جـای خالـی فروشـگاه اینترنتـی جامـع و قدرتمنـد در شـمالغرب کشـور و بویــژه در کلان شــهر تبریــز بــه چشــم می خــورد. هلدینــگ ســنتال در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۷ اقــدام بــه ایجــاد فروشــگاه اینترنتــی بــا نــام آلیــار نمــود تــا خریـدی امـن و راحـت بـرای کاربـران در سراسر ایـران فراهـم نمایـد. فروشـگاه آلیـار در تبریز متعلـق بـه شـرکت آرمـان پویـان راه نـو ایلیـاد ، ابتـدا فعالیـت خـود را از شـمالغرب کشـور آغـاز نمـود و سـپس زیرسـاخت سـریعترین ارسـال کالا بـه تمـام نقـاط کشـور را فراهـم سـاخته اسـت. آلیـار دارای نمـاد اعتمـاد الکترونیـک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ همچنین دارای کلیه مجوزهای رسمی مورد نیاز برای فعالیت در این حوزه است.آلیـار، بـا ارائـه کالاهـای متنـوع و در گـروه محصـولات مختلـف خریـدی امـن، راحـت و سـریع را بـرای مخاطبیـن خـود فراهـم کـرده اسـت. وبسـایت آلیـار بـا ارائـه توضیحات محصول و مقایسه آن با سایر محصولات، بهترین انتخاب در کمترین زمان را برای کاربران خود میسر می سازد.

مقدمه ای بر آلیار

فروشـگاه اینترنتـی آلیـار در سـال ۱۳۹۷ از مجموعـه هلدینگ سـنتال در تبریز پـا بـه عرصـه ی رقابـت نهـاد. ایـن فروشـگاه اینترنتـی رقابتـی بـودن قیمتهـا را ســرلوحه ی کار خــود قــرار داده و ضمانت اصل بــودن کالاهــا، تنــوع محصـولات، تحویـل بـه موقـع و سـریع و خدمـات پس از فـروش ۲۴ سـاعته را اصل اساسی کار خود نهاد. فروشگاه اینترنتی آلیار با توجه به مزایای ذیل ، خود را از دیگر وب سایت‌های رقباء متمایز جلوه داده است.

• تنوع بالای محصولات از برندهای روز دنیا

• ارائه تخفیف‌های متنوع روزانه و هفتگی
• معرفی دقیق کالاهای ارائه شده
• امکان مقایسه کالاها
• امکان استفاده از اپلیکیشن مخصوص موبایل و تبلت
• امکان عودت کالا به مدت 7 روز در صورت وجود مشکل فنی
• قیمت بسیار مناسب محصولات
• وجود عکس‌های با کیفیت و زنده از محصولات (به دلیل وجود آتلیه قوی و عکاس حرفه‌ای در آلیار)
• مشاوره تلفنی قبل از خرید
• انتقال یکی از هزینه های ارسال کالا به کیف پول صاحب پروفایل و یا به شماره شباء صاحب پروفایل در صورت خرید کالاهای دیگری بغیر از کالاهای خریداری و ثبت شده قبلی در 24 ساعت اول خرید
• امکان پیگیری مرسوله از طریق پنل پیگری سایت ارسال مرسوله

تنوع محصولات از لحاظ تعداد

یکـی از عواملـی کـه باعـث شـده خریـد اینترنتـی نـزد مـردم محبـوب باشــد ، تنــوع محصــولات اســت . معمــولا در فروشــگاه هــای دیجیتالـی از هـر محصـول چنـد نـوع در ابعـاد و رنـگ هـای متفـاوت وجــود دارد و کاربــر مــی توانــد بــا قــدرت انتخــاب بیشــتری خریــد نماید.
فروشگاه آنلاین آلیار روز به روز رسته محصولات خود را گسترش داده تا جاییکه الان بالغ بر 12000 محصول متنوع در زمینه‌های لوازم خانگی ، مد و لباس ، بهداشتی آرایشی ، کودک و نوزاد ، کالای دیجیتال ، لوازم التحریر و لوازم خودرو را دارا میباشد . فروشگاه اینترنتی آلیار با توضیحات محصولات و با راهنمایی های درج شده در زیر هر صفحه و با رعایت وضعیت اقشار جامعه و ارائه کالاهای متنوع نسبت به سلایق اشخاص ، در جهت خریدی سهل و راحت با قیمت ارزان و مناسب همراه مشتریان خود می باشد.

طبیعتا جلب مشتری و اطمینان در آغاز فعالیت یک فروشگاه اینترنتی کاری سخت و دشوار است بدین منظور فروشگاه اینترنتی آلیار در اولین گام بعد از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی این اطمینان را به مشتریان خود داد که فروشگاه به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهد نمود و حقوق آنان را به رسمیت شناخته و پایمال نخواهد کرد از طرف دیگر با کمی ذکاوت و هوشمندی این اطمینان را به محبوبیت ارتقاء داد . یکی از گزینه هایی که در سال اول تاسیس آن را از دیگر رقبا متمایز کرد پرداخت درب منزل ، کنترل قوی روی اصالت کالا و تضمین کیفیت آنان بود . امروزه این محبوبیت تا جائی پیش رفته است که مبالغی بالغ بر 100.000.000 میلیون تومان در یک مرحله خرید و فروش می شود .

آمار و ارقام بدست آمده همگی نتیجه تحلیل و آنالیز داده های مربوط به رفتار کاربران و معاملات صورت گرفته میباشد امروزه تمام شهرها و روستاهای کشور درگیر داد و ستد با فروشگاه های آنلاین هستند طولانی ترین مسافت طی شده برای ارسال کالا توسط فروشگاه آلیار مربوط به جاسک است پیش از این راه دشواری را بایستی برای خرید حضوری میپیمودند . با وجود فروشگاه های اینترنتی این راه دشوار را تنها با چند کلیک ساده میتوان به خریدی آسان و لذت بخش تبدیل نمود .

با توجه به اهمیت نوع کالا در پیشبرد اهداف در بسیاری از مواقع مدیران و موسسان سازمانها به اطلاعاتی در خصوص کالا و میزان جستجوی کالا از طرف مشتریان و علاقه آنها به نوع کالا نیاز دارند . اینکه طی سه سال پیش فروشگاه اینترنتی آلیار چه کالاهایی بیشتر فروخته است یا اینکه بیشترین فروش از کدام دسته از محصولات هست یا سوالاتی مشابه به این از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تحلیل رفتار کاربران و مشتریان آلیار و نیز میزان عرضه و تقاضای دسته های مختلف محصولات ما را به هدف خود نزدیکتر کرده و باعث ارتباط کاربری موثری خواهد بود . روش دیگر بررسی دسته های کالایی و آمار جست و خیز کاربران و منطقه جغرافیایی و نوع ابزارهای ارتباطی همگی در فهم و تحلیل وضعیت فروشگاه دخیل می باشد .

مارکت پلیس (Marketplace  ) در واقع پلتفرم یا بستری هست که فروشندگان محصولات متنوع خود در یک مجموعه ای ( مانند آلیار ) بفروش می رسانند .آلیـار توانمندسـازی کسـب وکارهـای ایرانـی را مهـم تریـن مسـئولیت اجتماعـی خـود میدانـد . پلتفـرم مارکـت پلیـس آلیـار، تولیدکننـده، فروشـنده، صنعتگـر و هنرمنــد ایرانــی را مســتقیما بـه بـازاری بـه وســعت ایـران متصــل مـی کنـد و تمامی سـرویس هـای لجسـتیکی، انبـارداری، بســته بندی، تولید محتوا، بازاریابی، بینش بـازار و خدمـات پـس از فـروش را به این کسـب وکارها ارائـه می دهد. تولیدکننده ایرانـی در این پلتفرم دغدغه ای جز تولید نخواهد داشـت . راه اندازی سیستم مارکت پلیس به خاطر مزیت های بارز آن از جمله راحتی در استفاده و قیمت پایین و امکان مقایسه و در نهایت خرید محصولات منحصر بفرد مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

محبوبیت کالاها در بین کاربران

با گذر زمان ، ترویج فرهنگ استفاده از خدمات آنلاین و سوق مردم به فروشگاههای اینترنتی بیشتر و بیشتر شد تا جائیکه فروشگاه های بسیاری در این عرصه راه اندازی شدند بدین منظور برای پیشی گرفتن از رقباء بایستی به صورت پیوسته از وضعیت سایت خود آگاه شوید و همواره آنالیز و تحلیل سایت را در دستور کار خود قرار دهید ابزارهای بسیاری برای مطلع شدن از وضعیت وبسایت وجود دارند . تحلیل سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار هست تا جائیکه میتوان به راحتی از وضعیت سلامتی و مشکلات سایت خود آگاه شد و در جهت ارتقاء فروشگاه و رفع موانع اقدامات لازم را نمود .

برای پیشبرد اهداف و رسیدن به نتیجه مطلوب دانستن نوع کالاهای محبوب و پر فروش و اینکه چند در صد از سود فروشگاه به کدام نوع کالا تعلق میگیرد از واجبات توسعه فروشگاه میباشد . گسترش دامنه محصولات مستلزم دانستن کالاهای پرفروش و اینکه بیشترین محبوبیت مربوط به کدام برند های ایرانی و خارجی هست میباشد . یکسری از آمار و ارقام در قالب نمودار برای درک درستی و شناخت از فروشگاه آلیار در این پست قرار داده شده است .