معرفی کن و جایزه بگیر
با دعوت از دوستان خود اعتبار هدیه دریافت کنید
شروع
به ازای هر فردی که دعوت کنید 4 هزار تومان اعتبار رایگان دریافت می کنید.

قوانین و مراحل

کد معرف اختصاصی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و تا با آن در وب سایت آلیار ثبت نام کنند، و پس از اولین خریدشان اعتبار هدیه خود را دیفات کنید.
  1. کد معرف خود را به دوستتان می فرستید.

  2. دوستتان در وب سایت یا اپلیکیشن موبایل آلیار ثبت نام می کند.

  3. دوستتان اولین خرید خود را می کند.

  4. اعتبار هدیه شما به کیف پولتان واریز می شود.